Privatumo politika

 • MB „Vishop”, kodas 306214544, kuriai priklauso elektroninė parduotuvė www.v-shop.lt. Esame atsakingi už jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Tai reiškia, kad atsakome už tai, kaip jūsų duomenys yra tvarkomi ir saugojami.   
 • Svetainėje renkamus Jūsų duomenis naudojame tam, kad tvarkytume bei atsakinėtume į jūsų užklausas.
 • Turime įstatymais grįstą teisę tvarkyti jūsų duomenis, kad įvykdytume sutartį, kurią sudarote su mumis užsakę kurį nors iš mūsų produktų. Jūsų duomenis taip pat galime naudoti ir kitu būtinu tikslu, pavyzdžiui, atsakinėdami į jūsų užklausas. 
 • Jūs turite teisę gauti prieigą prie savo asmens duomenų, juos koreguoti ar ištrinti. Tam tikrais atvejais jums suteikiamos ir kitokios teisės, pavyzdžiui, neleisti mums naudotis jūsų duomenimis arba juos perleisti kitai organizacijai.  

Kad geriau suprastumėte, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, ir kokias su savo asmens duomenims susijusias teises turite, kviečiame jus perskaityti visą mūsų apačioje pateikiamą Privatumo politiką.

VIKTA SHOP PRIVATUMO POLITIKA 

MB „Vishop”, kodas 306214544, kuriai priklauso elektroninė parduotuvė www.v-shop.lt. Mums reikia jūsų asmens duomenų, kad įvykdytume sutartį, kurią sudarote su mumis užsakę kurį nors iš mūsų produktų. Jūsų duomenis naudojame ir kitais tikslais, pavyzdžiui, atsakinėdami į jūsų užklausas. Mes esame atsakingi už jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Tai reiškia, kad atsakome už tai, kaip tokie duomenys yra tvarkomi ir saugojami.  

Šioje Privatumo politikoje rasite visą aktualią informaciją apie mūsų tvarkomus klientų asmens duomenims. Šiame tekste savo svetainę el. parduotuvę www.v-shop.lt paprastai vadiname „Parduotuve“.

Elektroninėje parduotuvėje (V-Shop) apmokėjimai apdorojami naudojantis UAB „Montonio Finance‟, uždaroji akcinė bendrovė Lietuvoje, įmonės kodas 305205122, adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva, turinti Lietuvos Banko išduotą mokėjimo įstaigos licenciją Nr. LB002007, todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama UAB Montonio Finance. 

KOKIE DUOMENYS TVARKOMI

 • duomenis apie jūsų tapatybę (tai jūsų vardas, pavardė, kalba ir šalis, kurioje būdami su mumis bendraujate, kontaktiniai duomenys ir pan.); 
 • informaciją apie sandorį (pavyzdžiui, jūsų mokėjimo arba kortelės duomenis, informaciją apie jūsų pirkinius, užsakymus, gaminių grąžinimus ir pan.); 
 • duomenis apie interneto jungtį, buvimo vietą ir/arba naršymą svetainėje;
 • informaciją apie jūsų skonį ir prioritetus, renkantis pirkinius.  

KODĖL TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 • Tam, kad sukurtume, sudarytume ir įvykdytume produktų arba paslaugų pirkimo sutartį, kurią sudarėte su mumis per mūsų Parduotuvę, t.y. tam, kad:
 • Susisiektume su jumis dėl su įsigytais produktais ir paslaugomis susijusių atnaujinimų bei informacinių pranešimų, įskaitant kokybės tyrimus, ir norėdami išsiaiškinti, ar esate patenkinti mūsų suteikta paslauga;  
 • Tvarkytume mokėjimus už jūsų įsigytus produktus, nepriklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo. Pavyzdžiui: jei, įsigydami bet kurį mūsų produktą el. parduotuvėje www.v-shop.lt , pasirinksite kortelės duomenų išsaugojimo funkciją būsimiems apsipirkimams, kad galėtume šią funkciją aktyvuoti ir leisti ja naudotis, mes turime tokius duomenis tvarkyti. Jei sutikote pasinaudoti šia funkcija, jūsų įrašyti ir išsaugoti mokėjimo duomenys automatiškai pasirodys atitinkamuose laukeliuose, ir jums nereikės kas kartą jų pildyti iš naujo, nes tokie duomenys bus laikomi galiojančiais ir tinkamais tolimesniems pirkimams vykdyti. Jūs bet kada galite pakeisti savo kortelės duomenis ar visai juos panaikinti informacijos apie mokėjimą skirsnyje arba savo Svetainės naudotojo paskyroje.  
 • Atsakytume į jūsų per Pagalbos klientams priemones teikiamus reikalavimus arba prašymus.
 • Siekdami tobulėti, analizuotume savo teikiamų paslaugų ir gaminių kokybę. Šiuo atveju, informuojame jus, kad, jums prisijungus prie mūsų Parduotuvės, jūsų naršymo duomenis naudosime analizės ir statistikos rinkimo tikslais, t.y., analizuodami, kaip vartotojai naudojasi mūsų Platforma, kad galėtume ją toliau tobulinti. Be to, kartais atliekame ir kokybės apklausas bei tyrimus tam, kad įvertintume naudotojų ir klientų pasitenkinimą mūsų teikiamomis paslaugomis ir pamatytume, kuriose srityse turime pasitempti. Atminkite, kad, kai prašome jūsų įrašyti savo asmens duomenis, kad galėtume leisti naudotis tam tikra Parduotuvės funkcija ar paslauga, kai kurie laukeliai yra pažymėti kaip privalomi, nes tokia informacija mums būtina, kad galėtume jums suteikti prieigą prie tokios funkcijos ar paslaugos. Todėl prašome atkreipti dėmesį į tai, kad, jei nuspręsite mums šios informacijos nesuteikti, galite prarasti galimybę sėkmingai baigti savo vartotojo profilio registraciją arba pasinaudoti mūsų svetainės funkcijomis ir paslaugomis.  

TEISINIS ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO PAGRINDAS

Teisinis pagrindas, kuriuo remiantis mums leidžiama tvarkyti jūsų asmens duomenis, priklauso ir nuo tokių duomenų naudojimo tikslo:

 • Produkto pirkimo sutarties kūrimas, sudarymas ir vykdymas 

Mes tvarkome jūsų duomenis, nes tai būtina, kad galėtume su jumis sudaryti gaminio ar paslaugos pirkimo sutartį.  

Tam tikrų su pirkimo procesu susijusių duomenų tvarkymas prasideda tada, kai jūs to pageidaujate ar suteikiate tam leidimą, pavyzdžiui, kai išreiškiate norą išsaugoti mokėjimo (kortelės) duomenis apsipirkimams ateityje. Tokiu atveju tvarkome jūsų duomenis remdamiesi jūsų pačiu sutikimu.  

Mes galvojame, kad remiamės teisėtu interesu, atlikdami būtiną informacijos patikrinimą, kad, jums kažką perkant, nustatytumėme ir užkirstume kelią galimiems sukčiavimo atvejams. Mes suprantame, kad toks duomenų tvarkymas apmokant už pirkinį yra palankus visoms dalyvaujančioms šalims ir ypač jums, nes taip mes galime pritaikyti nuo galimo trečiųjų šalių sukčiavimo jus apsaugančias priemones.  

 • Pagalba klientams 

Manome, kad remiamės teisėtu interesu, atsakydami ir reaguodami į per skirtingas susisiekimo priemones mus pasiekiančius jūsų pageidavimus ir užklausas. Suprantame, kad tokių duomenų tvarkymas yra palankus ir jums, nes suteikia mums galimybių tinkamu būdu jums padėti ir atsakyti į užklausas.   

Jums susisiekus su mumis, ypač, kai reikia spręsti su jūsų užsakymu ir/arba per Parduotuvę įsigytomis prekėmis susijusias problemas, turime tvarkyti jūsų duomenis, kad galėtume įvykdyti pirkimo sutartį.

Kai pageidavimas yra susijęs su apačioje aprašytomis jūsų teisėmis arba pretenzijomis dėl mūsų teikiamų gaminių ar paslaugų, įstatymai mums leidžia tvarkyti jūsų duomenis, kad vykdytume mūsų teisinius įsipareigojimus.                              

 • Naudojimo ir kokybės analizė  

Manome, kad remiamės teisėtu interesu, analizuodami mūsų Parduotuvės naudojimą ir klientų pasitenkinimą mūsų prekėmis. Suprantame, kad tokių duomenų tvarkymas yra naudingas ir jums, kadangi mūsų tikslas – pagerinti klientų bendravimo su mumis patirtį ir teikti aukštesnės kokybės paslaugas. 

KIEK LAIKO SAUGOMI ASMENS DUOMENYS 

Laikas, kurį mes saugosime jūsų duomenis, priklausys nuo apačioje aprašytų asmens duomenų tvarkymo tikslų:  

Duomenų saugojimo laikas 

 • Gaminių pirkimo sutarties kūrimas, sudarymas ir vykdymas 

Jūsų duomenis tvarkysime tol, kol bus vykdoma gaminių pirkimo sutartis, įskaitant punktus dėl galimo gaminių grąžinimo ir su konkrečia įsigyta preke susijusių pretenzijų bei skundų.  

Kartais jūsų duomenis tvarkysime tik tol, kol to norėsite jūs – pavyzdžiui, kai pageidausite, kad duomenys apie jūsų mokėjimą (kortelę) būtų išsaugoti apsipirkimams ateityje.  

 • Pagalba klientams  

Jūsų duomenis tvarkysime tol, kol bus įvykdytas jūsų reikalavimas ar prašymas.  

 • Naudojimo ir kokybės analizė

Retkarčiais tvarkysime jūsų duomenis iki tol, kol vyks konkretus kokybės tyrimas ar apklausa arba tol, kol jūsų naršymo duomenis nuasmeninsime. 

Nepaisant to, kad jūsų duomenis tvarkysime tik tą laiko tarpą, kurio būtinai reikės įvardytam tikslui pasiekti, po to jūsų duomenis ir toliau tinkamu būdu saugosime iki tol, kol būsime teisiškai atsakingi už jų tvarkymą remiantis taikytinais įstatymais. Kiekvienu individualiu atveju suėjus senaties terminui, jūsų asmens duomenis ištrinsime.  

ASMENS DUOMENŲ DALINIMASIS  SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS 

Kad pasiektume šioje Privatumo ir slapukų politikoje išdėstytų tikslų, turime atskleisti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios mums padeda teikti jums siūlomas paslaugas, t.y.: 

 • finansinėms įstaigoms,
 • sukčiavimo prevencijos ir nustatymo įstaigoms,
 • technologinių paslaugų teikėjams,
 • logistikos, transportavimo ir pristatymo paslaugas teikiantiems partneriams,
 • su pagalba klientams susijusių paslaugų teikėjams,
 • reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiantiems partneriams.

KLIENTO TEISĖS PERDUODANT ASMENS DUOMENIS 

Įsipareigojame išsaugoti jūsų duomenų konfidencialumą ir užtikrinti, kad galėtumėte naudotis jums suteiktomis teisėmis. Derėtų nepamiršti, kad galite nemokamai pasinaudoti savo teisėmis, parašydami mums elektroniniu paštu hello@v-shop.lt ir informuodami mus apie savo pageidavimo priežastis ir teisę, kuria norėtumėte pasinaudoti. Jei mes nuspręsime, kad mums būtina nustatyti jūsų asmenybę, paprašysime parodyti jūsų tapatybę įrodančio dokumento nuorašą.  

Nepaisant to, kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu remdamiesi tvarkome jūsų duomenis, jūs turite toliau nurodytas konkrečias teises: 

 • Reikalauti susipažinti su mūsų turimais jūsų asmens duomenimis. Primename jums, kad, jei esate užsiregistravęs mūsų Parduotuvėje, daugiau informacijos apie tai galite rasti atitinkamame savo paskyros skirsnyje.   
 • Reikalauti pataisyti mūsų turimus jūsų asmens duomenis. Primename jums, kad, jei esate užsiregistravę mūsų Parduotuvėje, norėdami pakeisti ar atnaujinti savo asmens duomenis, galite tai padaryti tam skirtame jūsų paskyros asmens duomenų skirsnyje. Bet kuriuo atveju, prašome nepamiršti, kad suteikdami prieigą prie savo asmens duomenų bet kokios procedūros metu, jūs garantuojate, kad šie duomenys yra teisingi ir tikslūs. Be to, įsipareigojate įspėti mus apie bet kokį jų pokytį. Registracijos formoje nurodę klaidingus, neteisingus arba nepilnus duomenis, būsite atsakingi už bet kokią Parduotuvei, už Parduotuvei atsakingam žmogui arba bet kokiai trečiajai šaliai padarytą su tuo susijusią žalą ar nuostolį. Prašome nepamiršti ir to, kad, remiantis bendrosiomis taisyklėmis, mums turite teikti tik savo paties, o ne trečiųjų šalių duomenis, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia ši Privatumo ir slapukų politika.    
 • Reikalauti, kad mes jūsų asmens duomenis ištrintume, kai jie nebėra reikalingi siekiant to tikslo, kuriam jie buvo naudojami (kaip jau paaiškinome viršuje), arba, kai mes prarandame įstatymo suteiktą teisę juos tvarkyti. 
 • Reikalauti, kad atšauktume arba apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad tam tikrais atvejais galite reikalauti, kad mes laikinai sustabdytume jūsų duomenų tvarkymą arba, kad saugotume juos ilgiau, nei būtina.  

Jei sutikote, kad tvarkytume jūsų duomenis bet kuriuo iš tikslų, jūs vis tiek turite teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą. Kai kurios iš aplinkybių, kurioms esant galite atšaukti savo sutikimą, yra aprašytos 2-oje dalyje, kurioje aiškiname, kokiais tikslais mes tvarkome jūsų duomenis.  

Kai įstatymais mums suteikiama teisė tvarkyti jūsų duomenis remiantis jūsų duotu sutikimu ar vykdant sutartį (kaip paaiškinta 3-ioje dalyje), jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų perkelti. Tai reiškia, kad jūs turite teisę gauti mums suteiktus asmens duomenis struktūruotu, plačiai naudojamu ir kompiuterizuotu formatu, kad galėtumėte tiesiogiai be mūsų sukurtų kliūčių perduoti juos kitai organizacijai.   

Be to, kai jūsų duomenis tvarkome remdamiesi mūsų teisėtu interesu, jūs vis tiek turite teisę prieštarauti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi.  

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DUOMENYS

Kartais tam, kad įvykdytume savo siūlomas paslaugas ir funkcijas, mums būtina tvarkyti jūsų pateikiamus trečiosios šalies asmens duomenis – pavyzdžiui, kai gaminį reikia pristatyti trečiajai šaliai. Pateikdami trečiųjų šalių asmens duomenis, patvirtinate, kad esate juos informavęs apie tokio pateikimo tikslus ir būdus, kuriais mes turėsime jų asmeninius duomenis tvarkyti.  

PRIVATUMO POLITIKOS POKYČIAI 

Nusprendę, kad to reikia, galime keisti šioje Privatumo ir slapukų politikoje pateikiamą informaciją. Tokiu atveju informuosime jus pasitelkę įvairias priemones Parduotuvėje (pavyzdžiui, reklamjuostę, iškylantįjį langą ar reklaminį pranešimą), arba atsiųsime jums elektroninį laišką, kai minėti pokyčiai gali įtakoti jūsų duomenų privatumą. Taip gausite progą susipažinti su pokyčiais, juos įvertinti ir, atsiradus poreikiui, jiems prieštarauti arba atsisakyti tam tikros paslaugos ar funkcijos. Bet kuriuo atveju, rekomenduojame laikas nuo laiko peržiūrėti šią Privatumo ir slapukų politiką, jei kartais atsirastų nedidelių pasikeitimų, arba ši politika būtų patobulinta. Nepamirškite, kad šią informaciją visada galite rasti mūsų interneto svetainėje adresu www.v-shop.lt

INFORMACIJA APIE SLAPUKUS 

Slapukus ir panašias priemones naudojame tam, kad jums būtų lengviau naršyti mūsų Parduotuvėje, o mums – suprasti, kokiais būdais su mumis bendraujate, bei, tam tikrais atvejais, turėti galimybę parodyti jums jūsų naršymo tendencijas atitinkančius pranešimus. Jei norite geriau susipažinti su mūsų naudojamais slapukais ir panašiomis priemonėmis, jų paskirtimi ir panašia jus sudominti galinčia informacija, prašome perskaityti mūsų Slapukų politiką.   

Kas yra slapukas? Slapukai yra nedidelės tekstinės laikmenos, kurias interneto svetainė palieka jūsų asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kokiame kitame prietaise. Šioje laikmenoje kaupiama informacija apie tai, kaip jūs naudojatės minėta interneto svetaine. Todėl slapukai reikalingi tam, kad lankytojai galėtų lengviau ir patogiau naršyti. Be to, tokios laikmenos nedaro jokios žalos jūsų įrenginiui.

Nors šioje Politikoje yra naudojamas bendras terminas „Slapukas“ (kadangi slapukai yra pagrindinė šios svetainės naudojama informacijos kaupimo priemonė), naršyklės „Vietinė saugykla“ (angl. Local Storage) turi tokią pačią paskirtį. Todėl visa šioje dalyje pateikiama informacija taip pat yra taikytina ir Vietinės saugyklos skirsniui.   

Kam naudojami elektroninės parduotuvės www.viktashop.com slapukai? Slapukai yra itin svarbus mūsų svetainės elementas, užtikrinantis jos veikimą. Pagrindinė mūsų slapukų paskirtis – padėti jums lengviau ir patogiau naršyti svetainėje. Pavyzdžiui, slapukai naudojami prisiminti tam tikrą informaciją apie jus (kalbą, šalį ir pan.), kol naršote arba būsimų apsilankymų metu. 

Be to, slapukų sukaupta informacija padeda mums svetainę tobulinti, nes taip sužinome, kiek žmonių joje lankosi, kokiais tikslais ją naudoja, ar svetainė sugeba patenkinti individualius jos lankytojų poreikius, ar greitai padeda rasti reikiamus dalykus ir pan. Kartais, jei iš anksto esame gavę informuoto asmens sutikimą, galime naudoti slapukus, žymenis ar kitus panašius įrankius gauti informacijai, kuri, remiantis jūsų naršymo įpročių analize, suteiktų mums galimybę per savo, trečiųjų šalių interneto svetaines ar bet kokias kitas priemones rodyti jums reklamas.  

Kam nenaudojami šios svetainės slapukai? Mūsų naudojamuose slapukuose nekaupiame tokios jautrios asmeninės informacijos, kaip jūsų adresas, slaptažodis, kreditinės ar debetinės kortelės duomenys ir pan.  

Kas naudoja slapukuose kaupiamą informaciją? Mūsų svetainės slapukuose sukauptą informaciją naudojame tik mes ir mūsų Parduotuvės programavimo paslaugas teikianti įmonė. Tai netaikoma apačioje aprašytiems „trečiųjų šalių slapukams“, kuriuos, teikdami mūsų užsakytas paslaugas, naudoja ir kontroliuoja išorės subjektai. Jų paskirtis – pagerinti mūsų siūlomas paslaugas ir padaryti, kad mūsų svetainės lankytojams būtų lengviau ir patogiau ja naudotis. Tokie „trečiųjų šalių slapukai“ paprastai naudojami renkant prisijungimo prie svetainės statistinius duomenis ir valdant mokėjimo pavedimus.  

Kaip išvengti šioje svetainėje naudojamų slapukų? Jei, atsižvelgę į viršuje aprašytus apribojimus, norite Parduotuvėje išvengti slapukų, pirmiausia turite išjungti slapukų naudojimo funkciją savo naršyklėje, o tada ištrinti jūsų naršyklėje išsaugotus šios svetainės slapukus. Taip galite bet kuriuo metu nutraukti slapukų naudojimą.   

Kaip išjungti ir užkirsti kelią naudojamiems slapukams? Bet kuriuo metu galite apriboti, užblokuoti arba ištrinti šios svetainės naudojamus slapukus, pakeisdami savo naršyklės konfigūraciją toliau nurodytu būdu. Nors kiekvienos naršyklės nuostatos skiriasi, paprastai slapukai konfigūruojami per „Nuostatų“ arba „Įrankių“ meniu. Jei norite gauti daugiau informacijos apie slapukų konfigūravimą savo naršyklėje, pasinaudokite pačioje naršyklėje esančia „Pagalbos“ funkcija.   

KLAUSIMAI

Mes visada laukiame jūsų klausimų bei komentarų. Juos prašome siųsti hello@v-shop.lt. 

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. rugsėjį.